kredyty

Kredyt Hipoteczny i nasza Zdolność Kredytowa

Dom Kredyt HipotecznyKupując mieszkanie lub dom znaczna większość osób wspomaga się pożyczką od banku. Jest to kredyt hipoteczny. Ceny mieszkań w ostatnim czasie bardzo mocno wzrosły, w dużych miastach lokum 2-pokojowe należy zapłacić średnio od 300 do nawet 350 tyś. zł w zależności od lokalizacji.

Warto jednak zainwestować i nie bać się takiego zobowiązania, chociaż często kredytujemy się na okres 30 lat. Dlaczego jednak hipoteka jest atrakcyjna? Ponieważ kredyt mieszkaniowy jest to najtańszy na rynku kredyt! Tak, to prawda, oprocentowanie zobowiązania zabezpieczonego nieruchomością jest najniższe. Szczegółowe oferty możesz porównać poniżej, jednak warto zaznaczyć, że wynosi ono kilka procent.

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości. Nie jest to jednak jedyne zabezpieczenie. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi.

Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

Ponieważ mieszkania kosztują bardzo dużo, każdy z nas zastanawia się jaki kredyt otrzyma od banku. Wszystko tak naprawdę zależy od naszej zdolności kredytowej, aktualnie banki nie finansują 100% wartości nieruchomości. W branży funkcjonuje współczynnik LTV czyli procent wkładu własnego (współczynnik pomiędzy wysokością kredytu a wartością zabezpieczenia). Przykładowo gdy mieszkanie kosztuje 300 tyś. zł a dysponujemy wkładem własnym 150 tyś. zł wtedy LTV wynosi 50%.

Na dzień dzisiejszy trzeba jednak posiadać przynajmniej 10% wartości nieruchomości by ubiegać się o taki kredyt. Oczywiście im więcej wkładu własnego tym lepiej, możemy wtedy ubiegać się o mniejszy kredyt, a co za tym idzie mamy większe szanse na jego otrzymania (rośnie nasza zdolność kredytowa). Drugą kwestią jest możliwość wzięcia zobowiązania na krótszy okres czasu np. na 10 lat, co jest ważną zaletą.

Banki w różny sposób wyznaczają zdolność kredytową przy kredycie hipotecznym. Nie jest to prosty proces, ponieważ wpływ na decyzję ma wiele czynników. Możemy z grubsza oszacować na jaki kredyt nas stać, można to zrobić w bardzo prosty sposób.

Wszystkie nasze obciążenia i zobowiązania nie powinny przekroczyć 50% wartości naszego dochodu. Do zobowiązań które posiadamy, a są najczęściej brane do zdolności możemy wliczyć:

 • inne kredyty gotówkowe i miesięczne raty
 • zobowiązania w postaci abonamentów oraz limitów na karcie kredytowej
 • miesięczny koszt życia (szacowany jest na ok 850 zł), w skład którego wchodzą opłaty za mieszkanie, utrzymanie itp.
 • inne zobowiązania np. alimenty
 • liczba osób na utrzymaniu (za każdą osobę należy odjąć ok 500zł)

Tym sposobem otrzymamy szacunkową zdolność kredytową, bez konieczności użycia zaawansowanego kalkulatora. Przykładowo gdy zarabiamy 5000 zł, a nasze miesięczne koszty stanowią 2500zł, to maksymalna rata kredytu hipotecznego może wynieść ok 2400 zł co prosto mnożąc przez liczbę miesięcy (np. kredyt na 30 lat to 360 miesięcy) da nam kwotę 864000 zł. Bardzo dużo jednak należy uwzględnić koszty bankowe, mogą to być:

 • Prowizja bankowa
 • Ustanowienie hipoteki (wpisem w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd)
 • Koszty notarialne
 • Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jej nie posiadających lub przy wydzieleniu odrębnego lokalu w nieruchomości
 • Ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący (niezbędna w całym okresie kredytowania w odróżnieniu od ubezpieczenia kredytu – tylko do momentu ustanowienia hipoteki)
 • Ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku (coraz częściej i chętniej stosowane przez banki)
 • Całkowity koszt kredytu (CKK) – suma wszystkich kosztów związanych z kredytem
 • Kary umowne za wcześniejszą spłatę kredytu

Co obniży powyższą kwotę o kilkadziesiąt tysięcy zł. Takie zgrubne oszacowanie zdolności kredytowej może nam pomóc w określeniu naszych możliwości finansowych związanych z zakupem nowego lokum.

Co podnosi naszą zdolność kredytową?

Jest kilka czynników które sprawiają, że „stać” nas na więcej i jesteśmy lepiej „widziani” przez bank. Należą do nich:

  • stały dochód np. umowa o pracę na czas nieokreślony
  • posiadamy zabezpieczenie w postaci majątku (np. innej nieruchomości, gruntu)
  • ubiegamy się o kredyt z współmałżonkiem lub osobą bliską
  • nie posiadamy innych obciążeń
  • posiadamy duży wkład własny

Warto pamiętać i mieć świadomość, że zdolność kredytowa uzależniona jest od aktualnych stóp procentowych, im są one niższe tym bank udzieli nam kredytu na wyższą kwotę.

Kredyt Hipoteczny – aktualne atrakcyjne oferty banków

Poniżej możesz porównać aktualne oferty i sprawdzić który kredyt na mieszkanie będzie dla Ciebie najlepszy. Po wysłaniu wniosku doradca bankowy skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci wszystkie dodatkowe szczegóły. Dobrze jest złożyć kilka wniosków, porównać ze sobą możliwości i wybrać ten kredyt które wychodzi najkorzystniej. Takie zobowiązanie finansowe bierzemy na długi okres czasu (zazwyczaj nawet kilkadziesiąt lat) dlatego warto poświęcić chwilę na analizę oraz podjęcie właściwej decyzji.
Wnioski / zapytania o kredyt hipoteczny można złożyć w kilku dobrych bankach:

Podsumowanie

Kredyt na mieszkanie to często decyzja na długi okres życia, którą warto przemyśleć. Nie należy się jednak bać jej podjąć. Warto pamiętać, że im szybciej zdecydujemy się na własne mieszkanie, tym jest duże prawdopodobieństwo, że kredyt uda nam się szybciej spłacić, nadpłacając raty i cieszyć się mieszkaniem na własność.

Kredyty zabezpieczone poręczeniem tracą popularność

Poręczyciele w Polsce.

Kredyty, których zabezpieczeniem jest poręczenie – tracą na popularności. Jak wynika z analizy BIK, liczba poręczycieli zmniejszyła się w ciągu ostatnich czterech lat o niemal połowę (46%). W porównaniu z rokiem 2014, w którym 572 tys. osób poręczyło 462 tys. kredytów, w 2017 r. liczba poręczycieli spadła o 263 tys., a liczba kredytów z poręczeniem zmniejszyła się o 207 tys. Rośnie natomiast średnia kwota żyrowanego kredytu, w porównaniu do 2014 r., w 2017 r. była wyższa o 41%.

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w 2017 r. w Polsce 309 tys. osób było poręczycielami 255 tys. kredytów. 11,5 % poręczycieli poręczyło kredyt, który jest spłacany z opóźnieniem przekraczającym 90 dni, co niesie negatywne konsekwencje nie tylko dla samego kredytobiorcy, ale również dla jego żyranta (poręczyciela). Jak wynika z danych BIG InfoMonitor z powodu podżyrowania kredytu, który przestał być obsługiwany prawie 37 tys. osób zostało wpisanych do prowadzonego przez BIG InfoMonitor Rejestru Dłużników. Banki domagają się od tych osób zwrotu ponad 483 mln zł.  Największe zobowiązanie wynikające z umowy poręczenia mają 40-kilkuteni małżonkowie z woj. śląskiego, od każdego z nich wierzyciel  domaga się ponad 2,6 mln zł.

95_Poreczyciele_grafika_21marca.jpg

Poręczyciel – solidarny gwarant zobowiązania

Poręczyciel inaczej określany żyrantem, to osobiste zabezpieczenie kredytu lub pożyczki zaciąganej przez inną osobę, który jednak bierze na siebie solidarny obowiązek spłaty zobowiązania w sytuacji, gdy nie wywiąże się z tego kredytobiorca czy pożyczkobiorca. Poręczenie pozwala bowiem wierzycielowi, bankowi lub instytucji finansowej udzielającej pożyczki, w łatwy sposób dochodzić swoich należności, w przypadku nieterminowej spłaty przez osobę zaciągającą kredyt czy pożyczkę. To dlatego poręczyciel nazywany jest dłużnikiem solidarnym, co oznacza, że ma takie same obowiązki, jak kredytobiorca pożyczkobiorca, w przypadku nieterminowej spłaty przez osobę zaciągającą kredyt czy pożyczkę. W takim samym stopniu odpowiada on za spłatę świadczenia głównego, ale w przypadku opóźnień, również za odsetki karne, czy koszty związane z dochodzeniem roszczeń, jeśli nie dojdzie do spłaty zobowiązania przez głównego kredytobiorcę. Prawa i obowiązki żyranta określają przepisy kodeksu cywilnego.

Znalezienie poręczyciela wydawać by się mogło prostym sposobem na uzyskanie kredytu czy pożyczki, w szczególności w sytuacji, gdy instytucja finansowa wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Tymczasem okazuje się, że to niegdyś popularne rozwiązanie, z perspektywy banków i wielu firm pożyczkowych, przestało być atrakcyjne i obecnie jego znaczenie maleje.

Firmy pożyczkowe wolą zastaw niż żyranta. W bankach – mniej poręczeń

Jak wynika z obserwacji rynku, pożyczki z poręczycielem należą do rodzaju tzw. pożyczek niekonwencjonalnych. Firmy pożyczkowe oferują różne formy dodatkowych zabezpieczeń. Zdecydowana większość firm pożyczkowych nie wymaga od potencjalnego klienta posiadania żyranta, wprowadzają pożyczki online i minimalizują formalności. 

Poręczenie kredytu konsumpcyjnego jest coraz mniej popularne, czego dowodzą statystyki. O ile w 2014 r. w sektorze bankowym mieliśmy 572 tys. osób poręczających kredyty innym osobom, to na koniec 2017 r. liczba poręczycieli spadła do 309 tys. osób. Tylko nieliczne banki nadal preferują poręczenie jako formę zabezpieczenia kredytu, są to SKOK-i, banki spółdzielcze i niektóre banki komercyjne. Charakterystyczne jest natomiast to, że poręczenie wykorzystywane jest w przypadku wyższych kwot przyznawanych kredytów.

– Spadek popularności kredytów poręczanych może wynikać z postępującej automatyzacji procesów kredytowych, z zaawansowanych statystycznie metod oceny klientów oraz z informacji pozyskiwanych z baz zewnętrznych takich jak BIK – mówi Sławomir Grzybek, Dyrektor Departamentu Business Intelligence BIK.

– Nowoczesne systemy analityczne w bankach umożliwiają podejmowane decyzji sprawnie i precyzyjnie. Wnioski kredytowe rozpatrywane są w coraz krótszym czasie, podczas gdy bank jest w stanie dokładnie ocenić ryzyko kredytowe klienta. Rezygnując z dodatkowych zabezpieczeń takich jak poręczenie, skraca się czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku i przyznanie kredytu szczególnie klientowi już dobrze bankowi znanemu– dodaje Sławomir Grzybek.

Każdy rodzaj obciążenia budżetu domowego z tytułu kredytów czy pożyczek wpływa na naszą zdolność kredytową. Dotyczy to również sytuacji tzw. podżyrowania komuś zobowiązania. Jeśli zdecydujemy się zostać poręczycielem, należy mieć pełną świadomość, że własna zdolność kredytowa będzie dużo niższa. Zarówno bank, jak i większość firm pożyczkowych, wyliczając zdolność kredytową bierze pod uwagę zobowiązania własne, jak i te, które poręczamy. W konsekwencji trzeba liczyć się z tym, że jeśli sami będziemy chcieli skorzystać z oferty kredytowej może się okazać, że nasz wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Co 10-ty poręczyciel z powodu poręczenia ma gorszą historię kredytową

W systemie Biura Informacji Kredytowej znajdują się informacje wskazujące, że spośród 309 tys. poręczycieli poręczających 255 tys. kredytów, 11,5% poręczycieli poręczyło  kredyty mające opóźnienia w spłacie pow. 90 dni. Te opóźnione kredyty poręcza 30,9 tys. osób, co stanowi 10% wszystkich poręczycieli.

– Skutecznym narzędziem weryfikacji terminowości spłaty poręczonego przez nas kredytu, jest skorzystanie z Raportu BIK, dostępnego na bik.pl, który pozwala nie tylko kontrolować własną bieżącą historię kredytową, ale również sprawdzać, czy kredyt, który poręczyliśmy jest spłacany terminowo. W przypadku gdy kredyt ten będzie miał opóźnienia w spłacie, należy mieć świadomość, że poręczyciel, składając wniosek o kredyt dla siebie, może spotkać się z sytuacją odmowy przyznania kredytu – wyjaśnia Sławomir Grzybek z BIK.


Rośnie średnia kwota poręczanego kredytu

W ciągu ostatnich 4 lat o ponad połowę (54,6%) spadła liczba poręczycieli. Natomiast z roku na rok wyraźnie rośnie średnia kwota poręczonego kredytu, która w 2017 r. wynosiła 43,5 tys. zł. Oznacza to wzrost o 41% w porównaniu do 2014 r. (30,8 tys. zł),  17,2% w porównaniu do 2015 r. (37,1 tys. zł) oraz 11,8% w porównaniu do roku 2016 (38,9 tys. zł).

Dane BIK potwierdzają, że najwyższe kwoty są poręczane w przypadku kredytów mieszkaniowych – średnia kwota poręczanego kredytu hipotecznego wynosi 122,43 tys. zł. Obserwujemy jednak różnice w przypadku kredytów złotowych i walutowych. Dla kredytów złotowych wynosi ona 107,3 tys. zł, zaś dla kredytów walutowych 171,4 tys. zł. W strukturze poręczanych kredytów zobowiązania mieszkaniowe stanowią 11,4%.

Najczęściej poręczane są kredyty konsumpcyjne, rozumiane jako kredyty gotówkowe i ratalne – stanowią one 84% wszystkich poręczeń. W przypadku kredytów konsumpcyjnych średnia kwota poręczanego kredytu to 34,6 tys. zł.

Średnia zaległość poręczyciela wpisanego do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynosi 13 130 zł.

Struktura poręczanych kredytów

Zadłużenie z tytułu własnych kredytów w 2017 r. posiadało 69,4% poręczycieli. Najczęściej poręczany jest jeden kredyt, ale prawie co dziesiąta osoba zdecydowała się na poręczenie dwóch kredytów lub więcej. Osoby, które same mają zobowiązania w bankach/SKOK-ach, nieco częściej poręczają jednocześnie większą liczbę kredytów niż osoby, które nie finansują się w tych instytucjach.

95_Poreczyciele_wykres2_21marca.jpg

Portret poręczyciela

Dane z BIK wskazują jednoznacznie, że poręczycielem jest najczęściej kobieta, która ukończyła 55 lat. Wnikając szczegółowo w strukturę poręczycieli w Polsce należy stwierdzić, że wśród poręczycieli jest nieco więcej kobiet niż mężczyzn (53,5% vs 46,5%). Skłonność do poręczania kredytów rośnie wraz z wiekiem i zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn osiąga maksimum w wieku 55-64 lat. Tendencja ta jest niezależna od płci, ale również od rodzaju kredytu, jaki jest poręczany.

Przewagę żeńskiej płci wśród żyrantów, widać również w grupie osób wpisanych z powodu poręczenia do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Dominują bowiem kobiety po 65 roku życia, ale jest też spora liczba mężczyzn w wieku 35-44 lat.

Dla pełnego obrazu poręczyciela należy dodać, że gdy on sam dobrze obsługuje swoje kredyty to ryzyko tego, że poręczy kredyt, który będzie źle spłacany jest niewielkie. W grupie osób posiadających jedynie kredyty spłacane poprawnie, tylko 3,9% osób poręcza kredyty spłacane nieregularnie. Z kolei wśród kredytobiorców, którzy niesolidnie obsługują swoje kredyty, odsetek osób, które poręczają kredyty spłacane z opóźnieniami wynosi aż 53,9%. Spośród osób, które nie finansują się w sektorze bankowym, 12,5% poręcza kredyty, które są obsługiwane z opóźnieniami.

95_Poreczyciele_wykres1_21marca.jpg

Niezależnie od intencji – zaciągnięcia czy poręczenia komuś kredytu, należy  wziąć pod uwagę własną sytuację kredytową, swoje obciążenia budżetu domowego oraz szereg innych czynników, aby ocenić szanse poprawnej spłaty zobowiązania. Warto zatem w sposób odpowiedzialny i przemyślany podchodzić zarówno do zaciągania własnych kredytów, jak i poręczania kredytów innym.

Źródło: BIK

Banki zapowiadają dalsze zaostrzenie polityki kredytowej

doradcy finansowi

Mimo bardzo dobrej sytuacji w gospodarce i na rynku pracy oraz deklaracji RPP utrzymania stóp procentowych na niezmienionym, rekordowo niskim poziomie, banki zapowiadają zaostrzenie swej polityki kredytowej. Ta ostrożność wskazuje na lekki wzrost obaw bankowców dotyczących rozwoju sytuacji.

Polityka kredytowa

Z okresowego badania sytuacji na rynku kredytowym przeprowadzanego przez NBP wynika, że doskonała koniunktura gospodarcza, wzrost dochodów gospodarstw domowych oraz rekordowo niskie stopy procentowe nie usypiają czujności bankowców w kwestii kryteriów i warunków udzielania kredytów. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Ostrożna postawa wynika częściowo z obaw związanych z rozwojem sytuacji w gospodarce, a przynajmniej w niektórych jej sektorach, po części zaś z chęci ustrzeżenia się przed konsekwencjami nadmiernego optymizmu kredytobiorców, choć jednocześnie ankietowani bankowcy nie dostrzegają niebezpiecznego wzrostu popytu na kredyty.

Polityka kredytowa banków będzie ostrzejsza

Banki po raz pierwszy od ponad półtora roku dostrzegły poprawę koniunktury w gospodarce jako bodziec do nieznacznego złagodzenia kryteriów udzielania kredytów firmom, ale jednocześnie znalazły powody, by nadmiernie nie zachęcać przedsiębiorców do zadłużania się. O ile deklarowane przez część banków zwiększanie wysokości marży można uznać za działanie podyktowane chęcią zwiększenia swoich zysków, o tyle podwyższone wymogi dotyczące wkładu własnego, czy skracanie okresu kredytowania, to wyraźne przejawy ostrożności w finansowaniu. Można przypuszczać, że podyktowana jest ona niepewnością w kwestii utrzymania się dobrej koniunktury i możliwości pojawienia się kłopotów, szczególnie w niektórych branżach.

Zobacz aktualnie dobre kredyty bankowe:

www.polecane-kredyty.pl

 

Dość wspomnieć o widocznych już wzroście kosztów, czy trudnościach w pozyskiwaniu przez firmy pracowników, a więc i ograniczonych możliwościach wzrostu produkcji, a nawet realizacji bieżących zamówień. Pod tym względem szczególne obawy bankowców dotyczą przedsiębiorstw budowlanych, najbardziej wrażliwych na tego typu zjawiska. Co więcej, przewidują oni dalsze zaostrzenie polityki kredytowej w kolejnych miesiącach, głównie wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Może to mieć również związek z oczekiwaniem wcześniejszego niż dotąd zapowiadanego podwyższenia stóp przez Radę Polityki Pieniężnej, co spowodowałoby zwiększenie kosztów finansowania i mogłoby niekorzystnie odbić się na zdolności części firm do jego spłaty.

Już w trzecim kwartale część banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, ale jednocześnie złagodziła niektóre warunki klientom, spełniającym stawiane wymagania, między innymi obniżając pozaodsetkowe koszty finansowania. Bardzo podobnie postępowały wobec najbardziej wiarygodnych klientów ubiegających się o kredyt konsumpcyjny, obniżając także marże, godząc się na dłuższy okres kredytowania i wyższe kwoty zobowiązań. O ile bankowcy nie zamierzają w najbliższej przyszłości podwyższać wymagań dla kredytów hipotecznych, to planują zaostrzenie polityki w przypadku finansowania potrzeb konsumpcyjnych, najwyraźniej dostrzegając w tej kwestii pewne ryzyko, związane z rosnącym prawdopodobieństwem wcześniejszej podwyżki stóp procentowych.

Roman Przasnyski
Główny Analityk GERDA BROKER

banki zaostrzają warunki przyznania kredytów

manager firma

Jak ostatnio obserwujemy, minimalnie wzrosła weryfikacja klientów ubiegających się o pożyczkę w banku.

W ostatnim czasie sytuacja w Polsce – finansowa – wielu osób uległa znaczącej poprawie. Mamy rekordowo niskie bezrobocie, dodatkowo rosną również wynagrodzenia w wielu firmach oraz gałęziach gospodarki.

Polacy chętniej kupują, wyjeżdżają na wakacje oraz inwestują np. w nieruchomości.

Trudniej o kredyt gotówkowy w banku

Mimo to w czasie ostatnich kilku miesięcy zaobserwowaliśmy zaostrzenie warunków przyznawania kredytów przez banki działające w Polsce. Jest to związane z faktem, że chcą one poprawić swoją rentowność czyli oferować pożyczki dobrym klientom, tak by móc bez dodatkowych kosztów oraz ryzyka odbierać zyski z wygenerowanych prowizji oraz odsetek.

Czy obecnie dobrze jest korzystać z banku?

Tak – jeżeli masz dobrą zdolność kredytową i potrzebujesz większej sumy pieniędzy jest to dobre rozwiązanie.

Jeżeli potrzebujesz gotówki na chwile lub niewielkiej sumy, możesz skorzystać z oferty pożyczki pozabankowej dostępnej w internecie np. AleGotowka (tu otrzymasz aż 2000 zł za darmo).

W przypadku banków możemy odesłać się po kredyt do T-Mobile. To dział który oferuje usługi bankowe również na atrakcyjnych warunkach, warto sprawdzić i zapoznać się ze szczegółami Kredyt Gotówkowy w TMobile oraz skorzystać online.

A może jednak kredyt w banku?

pieniądze euro

Utarło się i tak jest w rzeczywistości, że osoby które mają słabszą zdolność kredytową kredytu w banku nie otrzymają…

Jednak mimo to zawsze warto próbować – dlaczego? Jeżeli jesteś słabym klientem dzięki temu możesz przekonać się jakie jest Twoje aktualne zadłużenie, co np. widzi bank analizując Twoją zdolność kredytową, gdy wnioskujesz o kredyt.

Zdolność kredytowa, a kredyt w banku

To cenne informacje które mogą pomóc Ci w poprawie swojej sytuacji materialnej. Również warto sprawdzić swoje możliwość w kilku bankach, tych znanych i również w tych mniej, np. T-Mobile Usługi Bankowe, gdzie również możesz otrzymać pożyczkę, ale ponadto założyć konto, wziąć kredyt konsolidacyjny czy kartę kredytową.

Chcąc uzyskać pożyczkę nie warto się poddawać, dobrze jest znać swoją realną sytuację. A gdy potrzebujemy pieniędzy dobrze jest odwiedzić kilka oddziałów banków czy firm pożyczkowych. Zwiększasz tym samym szanse na otrzymanie gotówki!

 

eurobank – jeżeli szukasz dobrego kredytu

złotówka

Doskonale wiemy, że zdolność kredytowa jest kluczowa przy wnioskowaniu o kredyt, szczególnie bankowy. Jest sprawdzane wiele czynników o których już wspominaliśmy na naszym blogu. Jednak warto próbować, obecnie bardzo dobrą ofertą jest kredyt gotówkowy w eurobanku.

Czym się cechuje pożyczka w eurobanku?

Bank stara się bardzo prężnie rozwijać i oferuje swoim klientom ciekawe promocje, szczególnie warto zwrócić uwagę na wypożyczkę. Czyli kredyt który możemy otrzymać na bardzo atrakcyjnych warunkach. Co ważne, prostych. Np. pożyczasz 5000 zł a odsetek masz 500 zł i to wszystko.

Dobre konto i bankowość

Dodatkowo zyskujesz dostęp do ładnej i prostej bankowości elektronicznej powiązanej z dobrym kontem bankowym. Masz możliwość skorzystania z programu rodzina i przyjaciele czy innych programów dzięki którym otrzymujesz zwroty za płatności kartą. EuroBank oferuje swoim klientom również bezpłatne ubezpieczenie do konta, jak również atrakcyjne lokaty.

Zalety Wypożyczki:

sprawdź:

 • znana z góry opłata: 1000 zł rocznie za 10 000 zł 
 • bez zaskakujących dodatkowych warunków

aby było Ci jeszcze prościej:

 • kwotę dopasowujesz do potrzeb – od 1000 zł aż do 15 000 zł
 • spłatę możesz rozłożyć na wybrany okres od 12 do 60 rat
 • możesz połączyć dochody z drugą osobą
 • już po 6 terminowo spłaconych ratach możesz zrobić przerwę od raty
 • sam wybierasz dzień spłaty raty, który jest dla Ciebie dogodny

Sam kredyt gotówkowy w eurobanku możliwy jest do otrzymania na kwotę aż 120 tyś zł, co jest już sumą pozwalającą zrealizować wszystkie plany i marzenia.

 

Kliknij i Przejdź do oferty EuroBank’u i sprawdź ratę kredytu gotówkowego!

coraz trudniej o kredyt w banku

Mężczyzna z laptopem

Niestety banki coraz bardziej zaostrzają swoje warunki kredytowe. Nie jest już tak prosto pożyczyć pieniądze jak można to było zrobić jeszcze kilka lat termu..

Zaostrzenie warunków kredytowych doskonale widać np. po kredytach mieszkaniowych. Praktycznie z roku na rok coraz trudniej jest otrzymać hipotekę. Obecnie trzeba już włożyć nie mały wkład własny by cieszyć możliwością zakupu wymarzonego nowego mieszkania.

Kalkulator kredytów mieszkaniowych – hipoteczny

Podobnie jest w przypadku zwykłych kredytów. Oczywiście osoby które mają dobrą zdolność kredytową, czyli stałe zarobki, brak nieuregulowanych innych zobowiązań nadal bez problemu otrzymają pożyczki. Takie osoby banki przyjmują z otwartymi ramionami chociażby ostatnia reklama Alior Banku, gdzie kredyty możemy otrzymać taniej o 30% ale tylko jeżeli dysponujemy dobrą zdolnością kredytową.

Pożyczki są w modzie

W przypadku osób które mają zadłużenie jest o wiele trudniej. Na pewno nie można liczyć na korzystne warunki, dodatkowo trzeba się cieszyć jeżeli w ogóle bank zechce nam udzielić kredytu. Alternatywą jest szybka pożyczka online, tam warunki na szczęście jeszcze nie są ta rygorystycznie sprawdzane.

Lista pożyczek: