Jakie warunki trzeba spełnić by otrzymać kredyt hipoteczny w Polsce?

dom klucze

Aby otrzymać kredyt hipoteczny w Polsce, zazwyczaj należy spełnić następujące warunki:

 1. Wiek – kredytobiorca powinien mieć ukończone 18 lat i nie przekraczać wieku emerytalnego w momencie spłaty ostatniej raty kredytu.
 2. Stałe źródło dochodu – kredytobiorca powinien posiadać stałe źródło dochodu, zazwyczaj jest to umowa o pracę, ale mogą to być także umowy o dzieło, umowy zlecenia, emerytury lub renty.
 3. Zdolność kredytowa – bank ocenia zdolność kredytową kredytobiorcy, czyli jego zdolność do spłaty zobowiązania. W tym celu bank bada wysokość dochodów, staż pracy, wydatki, zadłużenie oraz historię kredytową.
 4. Wkład własny – kredytobiorca musi dysponować wkładem własnym, który wynosi zazwyczaj od 10% do 20% wartości nieruchomości.
 5. Ubezpieczenie nieruchomości – bank wymaga zazwyczaj ubezpieczenia nieruchomości na wypadek zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź czy kradzież.
 6. Inne dokumenty – bank wymaga także innych dokumentów, takich jak zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach, potwierdzenie źródła dochodu, umowę przedwstępną lub akt notarialny w przypadku zakupu nieruchomości.

mieszkanie salon

Warto jednak pamiętać, że wymagania mogą się różnić w zależności od banku, a także od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny w banku?

Dokładna lista dokumentów, które będą wymagane do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny w banku, może się różnić w zależności od konkretnego banku i jego wymagań. Niemniej jednak, zwykle potrzebne będą następujące dokumenty:
 1. Dokumenty tożsamości: dowód osobisty lub paszport.
 2. Dokumenty potwierdzające dochody: zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, PIT za ostatni rok, umowy o pracę lub o dzieło, wyciągi z konta bankowego, itp.
 3. Dokumenty dotyczące nieruchomości: wyciąg z księgi wieczystej, umowa przedwstępna sprzedaży, dokumenty potwierdzające koszty remontów lub modernizacji nieruchomości, itp.
 4. Informacje o innych zobowiązaniach kredytowych: o ile posiadasz już inne kredyty lub pożyczki, bank może zażądać informacji o ich wysokości i harmonogramie spłat.
 5. Inne dokumenty, np. oświadczenie o posiadaniu innych nieruchomości, dokumenty potwierdzające spłatę zaległych zobowiązań, itp.

Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny warto skontaktować się z danym bankiem, aby uzyskać dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów i innych warunków udzielenia kredytu.

Aktualna lista kredytów hipotecznych online – zobacz oferty

Posiadasz oszczędności na zakup mieszkania?

Załóż dobre konto bankowe z korzystnym oprocentowaniem oraz zwrotem dla nowych klientów. Możesz zyskać nawet ponad 500zł, warto sprawdzić warunki i skorzystać z promocji.

Możesz również polubić…