Jak obliczyć swoją Zdolność Kredytową? Praktyczny przewodnik Krok po Kroku.

Krok 1: Zbierz dane finansowe

 • Wyciągi z rachunków bankowych
 • Wyciągi z kart kredytowych
 • Wyciągi z pożyczek
 • Dowody dochodów (np. odcinki wypłat)
 • Dowody wydatków (np. rachunki za media, czynsz)

Krok 2: Określ swoje miesięczne dochody

 • Dodaj wszystkie swoje dochody z różnych źródeł, w tym:
  • Wynagrodzenia
  • Premie
  • Dochody z działalności gospodarczej
  • Renty
  • Alimenty

Krok 3: Oblicz swoje miesięczne wydatki

 • Zsumuj wszystkie swoje miesięczne wydatki, w tym:
  • Koszty mieszkaniowe (czynsz, hipoteka)
  • Rachunki za media (prąd, gaz, woda)
  • Koszty transportu (benzyna, ubezpieczenie samochodu)
  • Wydatki na żywność
  • Opłaty związane z edukacją
  • Płatności na poczet pożyczek i kart kredytowych

Krok 4: Oblicz swoje zadłużenie

 • Zsumuj wszystkie swoje zadłużenia, w tym:
  • Salda kart kredytowych
  • Salda pożyczek
  • Zadłużenie hipoteczne

Krok 5: Oblicz współczynnik DTI (ang. Debt-to-Income)

 • Współczynnik DTI to procent twojego dochodu przeznaczony na pokrycie długów. Oblicz go za pomocą następującego wzoru:
Współczynnik DTI = (Miesięczne wydatki + Miesięczne zadłużenie) ÷ Miesięczne dochody

Krok 6: Porównaj swój współczynnik DTI z wymogami banku

 • Większość banków preferuje współczynnik DTI poniżej 36%. Wartości wyższe mogą negatywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową.

Krok 7: Oszacuj kwotę kredytu, którą możesz otrzymać

 • Ogólna zasada mówi, że możesz otrzymać kredyt na kwotę, która nie przekracza twojego współczynnika DTI o 36%. Na przykład, jeśli twój współczynnik DTI wynosi 25%, możesz otrzymać kredyt na kwotę równą 11% twoich miesięcznych dochodów.

Wskazówki:

 • Aby poprawić swoją zdolność kredytową, staraj się zmniejszyć swoje zadłużenie i zwiększyć dochody.
 • Przed złożeniem wniosku o kredyt skonsultuj się z doradcą finansowym, aby uzyskać spersonalizowaną ocenę swojej zdolności kredytowej.
 • Pamiętaj, że przedstawione obliczenia są jedynie szacunkami. Ostateczna zdolność kredytowa może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej i zasad kredytowych banku.

Spis treści

 • Wstęp
 • FAQ
 • Zdolność kredytowa
  • Dochody i wydatki
  • Historia kredytowa
  • Zabezpieczenia
  • Współczynnik DTI
  • Współczynnik LTV
 • Wnioski
 • Słowa kluczowe

Wstęp

Zdolność kredytowa to miara Twojej zdolności do spłaty długu. Banki i inne instytucje finansowe wykorzystują ją, aby określić, ile pieniędzy mogą Ci pożyczyć. Obliczenie zdolności kredytowej jest ważnym krokiem w procesie uzyskania kredytu, ponieważ pomoże Ci określić, na jaką kwotę możesz sobie pozwolić.

FAQ

1. Jakie czynniki wpływają na zdolność kredytową?

 • Dochody i wydatki
 • Historia kredytowa
 • Zabezpieczenia
 • Współczynnik DTI
 • Współczynnik LTV

2. Jak mogę poprawić swoją zdolność kredytową?

 • Zwiększ swoje dochody
 • Zmniejsz swoje wydatki
 • Popraw swoją historię kredytową
 • Zabezpiecz swój dług
 • Zmniejsz swój współczynnik DTI
 • Zmniejsz współczynnik LTV

3. Co się stanie, jeśli moja zdolność kredytowa jest niska?

 • Możesz otrzymać kredyt o wyższym oprocentowaniu
 • Możesz otrzymać mniejszą kwotę kredytu
 • Możesz zostać odrzucony ubieganie się o kredyt

Zdolność kredytowa

Dochody i wydatki

 • Dochody to kwota pieniędzy, którą zarabiasz każdego miesiąca.
 • Wydatki to kwota pieniędzy, którą wydajesz każdego miesiąca.
 • Różnica między Twoimi dochodami a wydatkami to Twój przepływ pieniężny.
 • Twój przepływ pieniężny jest ważnym czynnikiem decydującym o Twojej zdolności kredytowej, ponieważ pokazuje bankom, ile pieniędzy masz do dyspozycji na spłatę długu.

Historia kredytowa

 • Twoja historia kredytowa to zapis Twoich transakcji kredytowych.
 • Banki wykorzystują Twoją historię kredytową, aby ocenić Twoją wiarygodność kredytową.
 • Dobra historia kredytowa pokaże bankom, że jesteś odpowiedzialnym pożyczkobiorcą, który regularnie spłaca swoje długi.
 • Zła historia kredytowa może utrudnić uzyskanie kredytu lub może skutkować wyższym oprocentowaniem.

Zabezpieczenia

 • Zabezpieczenie to majątek, który oferujesz jako zabezpieczenie kredytu.
 • Jeśli nie spłacisz swojego długu, bank może przejąć Twój majątek, aby zwrócić sobie pieniądze.
 • Zabezpieczenie może poprawić Twoją zdolność kredytową, ponieważ daje bankom więcej pewności, że spłacisz swój dług.

Współczynnik DTI

 • Współczynnik DTI to stosunek Twoich miesięcznych płatności długu do Twojego miesięcznego dochodu brutto.
 • Banki zazwyczaj szukają współczynnika DTI poniżej 36%.
 • Wysoki współczynnik DTI może wskazywać na to, że jesteś zbyt zadłużony i możesz mieć problemy ze spłatą nowego długu.

Współczynnik LTV

 • Współczynnik LTV to stosunek wysokości Twojego kredytu hipotecznego do wartości Twojej nieruchomości.
 • Banki zazwyczaj szukają współczynnika LTV poniżej 80%.
 • Wysoki współczynnik LTV może wskazywać na to, że jesteś zbyt zadłużony i możesz mieć trudności ze spłatą kredytu hipotecznego, jeśli wartość Twojej nieruchomości spadnie.

Wnioski

Obliczenie zdolności kredytowej jest ważnym krokiem w procesie uzyskania kredytu. Rozumiejąc czynniki, które wpływają na Twoją zdolność kredytową, możesz podjąć kroki, aby ją poprawić. Poprawiając swoją zdolność kredytową, możesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu, zmniejszyć swoje oprocentowanie i uzyskać większą kwotę kredytu.

Możesz również polubić…